La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Fundació Espigoladors contra el malbaratament alimentari.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació Espigoladors amb l’objectiu de reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari, al temps que es pot atendre les necessitats de persones en situació de vulnerabilitat. En la fase inicial es preveu fer recollides d’aliments provinents d’excedents o mermes, així com dur a terme espigolaments a camps de fruita i horta, tot i que el conveni està obert a la totalitat de sectors productius i a totes les cooperatives sòcies de la FCAC.

Ramon Sarroca, president de la FCAC, explica que “l’espigolament ens permet avançar en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari que treballem des de la Federació i que es tradueix en la nostra col·laboració amb diferents iniciatives. El conveni amb la Fundació Espigoladors ens permetrà donar una sortida útil als aliments que queden al camp després de la collita principal o de les collites sembrades no recollides amb l’autorització dels socis titulars de les explotacions. En aquest sentit, creiem que és molt rellevant la recent aprovació de la guia per a l’espigolament segur, en l’elaboració de la qual hem participat la Federació”.

La FCAC representa 195 cooperatives agràries que aglutinen més de 30.000 socis, agricultors i ramaders. Les cooperatives estan presents a totes les demarcacions territorials; n’hi ha 62 a les comarques de Tarragona, 61 a Lleida, 35 a Terres de l’Ebre, 22 a Barcelona i 15 a Girona. En la mateixa línia, les cooperatives agràries representen el 34% de la Producció Final Agrària (55% de la producció agrícola i 23% de la ramadera).

Durant l'any 2019, la Fundació Espigoladors va espigolar o recuperar a Catalunya 235.202 quilos d'aliments, que han permès evitar 114.073 quilos d'emissions de CO2 i estalviar 151 milions de litres d'aigua. Pots trobar més informació sobre Espigoladors a la seva pàgina web .