El projecte ARROSVOLUCIÓ 000

Una de les moltes meravelles naturals que tenim en el nostre país és el Delta de l'Ebre, una de les zones humides més importants de l'Europa Occidental. Allà s'hi troba Món Natura Delta de l'Ebre, una fundació que ha restaurat els terrenys de les antigues salines de la Tancada, creant un centre d'interpretació i duent a terme periòdicament activitats lúdiques i didàctiques per donar a conèixer la zona.

 En una d'aquests activitats, la celebració del seu 3è aniversari, vam assistir a una conferència sobre el projecte "ARROSVOLUCIÓ 000".

Els objectius d'aquest projecte són:
  • crear un arròs de la màxima qualitat gastronòmica
  • que sigui beneficiós pels ecosistemes del Delta de l'Ebre
  • que sigui saludable pels consumidors
  • que afavoreixi a la població local (treball, beneficis, prestigi...)
  • que transmeti a futures generacions els coneixements ancestrals de producció de menjar de manera manual i amb eines senzilles
L'ARROSVOLUCIÓ 000 és un projecte de SEO/Bird Life i Deltapolet que segueix els objectius del Parc Natural del Delta de l'Ebre, les recomanacions de la Red Natura 2000 i l'ideari de la Reserva de la Biosfera, tenint cura de les aus, la salut mediambiental, les tradicions i el paisatge del Delta de l'Ebre.

En aquest sentit, l'entitat SEO/BirdLife Catalunya va crear la companyia RIET VELL per promoure la producció i comercialització de cultius ecològics en àrees d'interès natural, on l'agricultura ajuda a la conservació d'espècies de fauna i flora amenaçades o en perill d'extinció, mantenint el seu habitat natural. Aquest mateix model s'ha exportat a altres zones com la Vall de l'Ebre. Actualment comercialitzem a més de l'arròs ecològic del Delta de l'Ebre, pasta integral elaborada amb blat conreat a la Vall de l'Ebre i llegums ecològiques cultivades a zones d'especial protecció de Castella. A més, van cedir unes 40 hectàrees de l'espai de Riet Vell per donar vida al projecte ARROSVOLUCIÓ 000 (0 productes químics, 0 combustible i producte km0).


El projecte ha recuperat l'activitat tradicional del cultiu de l'arròs de manera manual; des de que es planta fins que es tria l'arròs, tot és fa manualment; només la falç ajuda en la fase de segar. S'han recuperat les garberes per assecar el gra a sol i serena; i els grans d'arròs es piquen a cadup, per trencar la capa de segó. És una herència del moriscs que van poder fugir de l'expulsió i que es van quedar per aquesta zona, i que es va recuperar amb la Guerra Civil, quan les poblacions es van quedar sense llum i van haver de tornar a treballar l'arròs manualment.

Al picar l'arròs a cadup (amb un pal de fusta dintre d'un recipient de fusta o pedra) s'esquerda la capa de segó i fa que l'arròs sigui més absorbent que l'arròs integral, però mantenint totes les seves propietats, ja que no se li treu la capa de segó, només s'esquerda, i així manté els aminoàcids essencials, la fibra, i els antioxidants; és a dir, té tots els beneficis de l'arròs integral però més capacitat d'absorció, fet que permet que es pugui cuinar tot tipus de plats amb aquest arròs.

No es fan servir productes químics que puguin afectar a la fauna o la flora, i com l'assecat del gra es fa a sol i serena, en garbes, aquestes són aprofitades per la fauna aquàtica, per arrasserar-se i a més s'alimenten de les restes de la sega manual dels camps.

Voluntaris i turistes, que venen d'arreu del món, ajuden a sembrar l'arròs i aprenen els mètodes tradicionals de conreu d'aquest aliment bàsic per la subsistència de mil·lions de persones al món.

Només és fa una collita a l'any i la producció és limitada - només es poden comprar 250 grams per persona-, que només es pot adquirir a les instal·lacions de Riet Vell. El principal és que no es perdi el coneixement ancestral del conreu manual de l'arròs.

Una reflexió que ens va fer en Palet: 15 dies sense llum o sense transport i estaríem abocats a passar gana, quan tenim la terra i les llavors per poder conrear els nostres aliments. No hem de permetre que la tecnologia ens faci oblidar el coneixement de les generacions que ens han precedit.